Wij zijn enorm trots dat we aankomende jaren mogen bijdragen aan het RED||Green project van Shell

Indu-Tools tekent contract voor on-site shop.

Steeds meer bedrijven investeren in een duurzamere toekomst. Het klimaatakkoord van Parijs speelt hier een cruciale rol in, waarbij de landen afspraken hebben gemaakt om de uitstoot van de broeikasgassen te verlagen en zo de opwarming van de aarde te minimaliseren. We streven ernaar samen te werken naar een energietransitie, zodat duurzame energiebronnen de norm worden.

Als een van ‘s werelds meest toonaangevende energiebedrijven heeft Shell een zeer belangrijke rol in de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Ze investeren miljarden in innovaties ten aanzien van duurzame energie. Een van deze innovaties is de bouw van een biobrandstoffenfabriek op het Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam.

Shell gaat een biobrandstoffenfabriek met een capaciteit van 820.000 ton per jaar bouwen. Eenmaal gebouwd, wordt de fabriek een van de grootste in zijn soort in Europa voor de productie van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) en hernieuwbare diesel uit afval. Met de hoeveelheid hernieuwbare diesel die een fabriek van dit formaat kan produceren, kan 2,8 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar worden vermeden. De Rotterdamse biobrandstoffenfabriek gaat naar verwachting in 2024 in productie. Met behulp van geavanceerde technologie produceert de installatie koolstofarme brandstoffen uit afval zoals gebruikt frituurvet, dierlijk vet en andere industriële en agrarische restproducten.

Indu-Tools heeft op het terrein van de klant een vaste on-site shop, van waaruit de uitgifte en inname van alle huuritems, verbruiksartikelen en PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) wordt verzorgd. Vooraf wordt er geïnventariseerd wat er gedurende het project voor materiaal nodig is, zodat we de on-site shop zo efficiënt en volledig mogelijk inrichten.

Voor onze on-site shop formule maken we gebruik van ons passen systeem. Iedere klant krijg een persoonsgeboden pas, waarbij inzichtelijk is wat er wordt gehuurd en door wie. De werkzaamheden en kosten zijn hierdoor inzichtelijk en beter te managen. In het Power BI dashboard is in één oogopslag te zien waar de kosten van het project liggen, welke gereedschappen en machine in huur staan en wanneer deze gekeurd moeten worden.

Wij zijn trots dat we mogen bijdragen aan dit duurzame project en kijken uit naar de samenwerking!